Τι ορίζει ο νόμος για την διατήρηση ζώων συντροφιάς σε κατοικίες

Τι ορίζει ο νόμος για την διατήρηση ζώων συντροφιάς σε κατοικίες

Posted on by

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3170 Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις
Διατήρηση ζώων συντροφιάς σε κατοικίες
Επιτρέπεται η διατήρηση σε κάθε κατοικία μόνο ενός σκύλου και μιας γάτας ή δύο σκύλων ή δύο γατών.

Προκειμένου για πολυκατοικίες(αποτελούμενες από δύο διαμερίσματα και άνω) επιτρέπεται επίσης η διατήρηση ενός σκύλου και μιας γάτας ή δύο σκύλων ή δύο γατών σε κάθε διαμέρισμα ακόμα και εκεί που ο κανονισμός της πολυκατοικίας απαγορεύει τη διατήρηση τέτοιων ζώων,με την προϋπόθεση ότι τα ζώα αυτά διατηρούνται στο ίδιο διαμέρισμα όπου διαμένει ο ιδιοκτήτης και δεν παραμένουν μόνιμα στις βεράντες του διαμερίσματος. Απαγορεύεται η διατήρηση ζώων συντροφιάς σε κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας (πυλωτή, ταράτσα, ακάλυπτους χώρους κ.λ.π.). Επιτρέπεται η διατήρηση ζώων συντροφιάς στους ανοικτούς χώρους των μονοκατοικιών, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1197/1981 (ΦΕΚ 240 Α) και οι αστυνομικές διατάξεις περί κοινής ησυχίας.

Άρθρο 1 του Ν. 1197/1981
Τα ζώα συντροφιάς, εργασίας και των εκτροφών, δέον να τυγχάνουν εκ μέρους των κατόχων των της δεούσης στοργής και μεταχειρίσεως εκδηλωμένων δια:
Χορηγήσεως καταλλήλου και επαρκούς δια το είδος των τροφής και ύδατος.
Εξασφαλίσεως άνετου, υγιεινού και προσαρμοσμένου εις τον φυσικών τρόπον διαβιώσεώς των, καταλύματος.
Όστις φονεύει, βασανίζει, κακοποιεί ζώα, περί ων ο παρών νόμος ή εγκαταλείπει ταύτα έκθετα ή αδέσποτα τιμωρείται δια των εν άρθρο 8 του παρόντος ποινών.
Επί βασανισμού ή κακομεταχειρίσεως ζώων κατά την διάρκεια της μεταφοράς των δι’ εμπορικών πλοίων, αεροπλάνων, σιδηροδρόμων και αυτοκινήτων, ευθύνη υπέχουν ως συναυτουργοί της τοιαύτης πράξεως αντιστοίχως, και οι κυβερνήτες των πλοίων και αεροπλάνων, οι προϊστάμενοι των αμαξοστοιχιών και οι οδηγοί των αυτοκινήτων, τιμωρούμενοι δια των ανωτέρω ποινών.
Δια των αυτών ποινών τιμωρείται και όστις προσπαθεί βιαίως να τα τιθασεύει ή να τα συλλαμβάνει τη χρήση πυροβόλου όπλου εξαιρουμένων εκείνων άτινα, κατά τας εκάστοτε περί θήρας διατάξεις, χαρακτηρίζονται ως θηράματα.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας
Συμπληρώστε το email σας
Σε περίπτωση διαχείρισης ή έκδοσης κοινοχρήστων γράψτε μας την διεύθυνση και το σύνολο ορόφων διαμερισμάτων / γραφείων / καταστημάτων
Γράψτε μας κινητό ή σταθερό τις ώρες και ημέρες επικοινωνίας που σας εξυπηρετούν
Πριν την αποστολή πρέπει να κάνετε Check
Καλέστε μας