Πελατολόγιο

Η 318 στα 15 + χρόνια λειτουργίας της έχει προσφέρει τις υπηρεσίες της σε μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα .
Συνεχίζουμε δυναμικά να αναπτύσσουμε το πελατολόγιο μας κερδίζοντας καθημερινά νέους ευχαριστημένους συνεργάτες .

Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Ιδιωτικός τομέας
mavrofidopoulos
zara
Δημόσιος τομέας
318 Καθαριστική συνεργείο καθαρισμών για κάθε ανάγκη