Εκπαίδευση προσωπικού Covid 19


Σχέδιο Δράσης Covid Shield 318 services

Η παρούσα διαδικασία δημιουργήθηκε για να αποτυπώσει το σχέδιο και τις ενέργειες
δράσης μας σε περίπτωση ύποπτου και επιβεβαιωμένου κρούσματος του νέου στελέχους
κορωναϊού, COVID-19.

Ύποπτο Κρούσμα σε Προσωπικό της 318
Εγκατάσταση Πελάτη

Ενέργειες σε περίπτωση υποψίας κρούσματος:

Εάν διαπιστώσετε συμπτώματα του ιού, καλείτε είτε τον επόπτη σας, είτε
την αποκλειστική γραμμή για τους εργαζομένους μας ( 213 01 02 514 ), για να
ενημερώσετε σχετικά με τα συμπτώματα και την αδιαθεσία σας.

Καλείτε τον ΕΟΔΥ (τηλ.:210.52.12.054 ή 1135) και ενημερώνεστε για τις επόμενες ενέργειες.

Ο υπεύθυνος του τμήματος προσωπικού της εταιρείας μας ενημερώνει τον ιατρό
εργασίας της εγκατάστασης και εκπρόσωπο του πελάτη για το ύποπτο κρούσμα.

Θα πρέπει να απομονωθείτε  . Ο συνήθης χώρος που ενδείκνυται για απομόνωση είναι
ο χώρος αποθήκης των υλικών μας. Ο εργαζόμενος φορά γάντια και μάσκα ώστε
να αποχωρήσει από την εγκατάσταση με ασφάλεια.

Εφόσον αποτελείτε ύποπτο κρούσμα θα απομακρυνθείτε από την εργασία σας για 20
ημέρες μπαίνοντας σε καραντίνα και πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Η εταιρεία μας φροντίζει για την αντικατάσταση του εργαζόμενου με άλλο άτομο για
το διάστημα που θα απουσιάζει.

Επιβεβαιωμένο Κρούσμα σε Προσωπικό της 318
Εγκατάσταση  Π
ελάτη

Ενέργειες σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος:

Ο Εργαζόμενος απομακρύνεται από την εργασία για 14 ημέρες και μπαίνει
σε καραντίνα.

Απομακρύνεται εξίσου και το υπόλοιπο προσωπικό καθαρισμού της
εγκατάστασης για 14 ημέρες από την εργασία και μπαίνει σε καραντίνα.

Ενημέρωση του πελάτη από την εταιρεία μας σχετικά με το επιβεβαιωμένο
κρούσμα εργαζομένου μας.

Απαιτείται απολύμανση – μικροβιοκτονία σε όλους τους χώρους των γραφείων.

Βάσει GDPR προστατεύουμε το ονοματεπώνυμο του εργαζόμενου που νοσεί, με σκοπό
την αποφυγή περιθωριοποίησης.

Ύποπτο ή Επιβεβαιωμένο Κρούσμα σε Προσωπικό του Πελάτη

Εφόσον λάβουμε την ενημέρωση από τη μεριά του πελάτη, προχωρούμε σε
αντίστοιχη ενημέρωση του προσωπικού μας.

Το προσωπικό μας μένει 14 ημέρες εκτός εργασίας και μπαίνει σε καραντίνα.

Προτείνεται στον πελάτη η απολύμανση σε συνεννόηση μαζί του για τις επόμενες
ενέργειες

Μέσα Ατομικής Προστασίας Προσωπικού Καθαριότητας
Η 318 Services παρέχει ως μέσα ατομικής προστασίας στο προσωπικό τα εξής:

Δύο (2) υφασμάτινες πλενόμενες μάσκες με το λογότυπό μας ανά εργαζόμενο
ή εναλλακτικά μάσκες μίας χρήσης

Γάντια μιας χρήσης

Παροχή τουλάχιστον δύο (2) στολών εργασίας (δυο τεμάχια ανά είδος).

Εκπαίδευση Προσωπικού Καθαριότητας

Η 318 Services παρέχει ευρεία γκάμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο
προσωπικό της. Ενδεικτικά αναφέρονται :

SMS στον εργαζόμενο με συστηματική ενημέρωση των ανανεωμένων
πληροφοριών για τον κορωναϊό από τους αρμόδιους φορείς (περίπτωση
συμπτώματος, ενδεδειγμένο πλύσιμο χεριών και χρήση αντισηπτικών).

Εκπαιδευτικό video με τη μεθοδολογία καθαρισμού χρησιμοποιώντας το
εξειδικευμένο απολυμαντικό που σας έχουμε διαθέσει .

Ενημέρωση του σωστού τρόπου τοποθέτησης και απόρριψης μάσκας.

Ενημέρωση για την ενδυμασία με τη στολή εργασίας στην εγκατάσταση και όχι
πριν να προσέλθει το προσωπικό στην εγκατάσταση.

Ενημέρωση για το πλύσιμο της στολής εργασίας σε υψηλή θερμοκρασία.

Ενημέρωση για την καθημερινή πλύση των στολών εργασίας.

Ψυχολογική Υποστήριξη

Αρνητικές Συμπεριφορές και Κοινωνικό στίγμα

 

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή απολύμανσης ανά περιοχή εργασίας
Χρήση του ειδικού απολυμαντικού επιφανειών καθώς και ειδικό κίτρινο πανί μικροϊνών

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Τηλεφωνικές Συσκευές
Πληκτρολόγια / Ποντίκι
Διακριτικά Ταμπελάκια Επισκεπτών
Επιφάνεια Reception Desk
Χειρολαβές Ντουλαπιών
Χειρολαβές Καρεκλών
Διακόπτες Ρεύματος / Κλιματισμού

ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ
Επιφάνειες Γραφείου
Χειριστήρια Ηλ. Συσκευών
Πληκτρολόγια / Ποντίκι
Τηλεφωνική Συσκευή
Χερούλια Πόρτας
Χειρολαβές Ντουλαπιών
Χειρολαβές Καρεκλών
Διακόπτες Ρεύματος / Κλιματισμού

ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ / ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Επιφάνεια Γραφείου
Χειρολαβές Καρέκλας
Τηλεφωνική Συσκευή
Πληκτρολόγια / Ποντίκι
Χειρολαβές Ντουλαπιών / Ερμάρια
Χερούλια Πόρτας
Διακόπτες Ρεύματος / Κλιματισμού

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
Κουπαστή Κλιμακοστασίου
Θύρες Κτηρίου & Χειρολαβές Πόρτας Εισόδου
Ανελκυστήρας (κουμπιά & χειρολαβές)
Εκτυπωτής / Φωτοαντιγραφικό Μηχάνημα (κουμπιά & χειρολαβές)
Επιφάνειες Επίπλων
Χειρολαβές Καρεκλών
Διακόπτες Ρεύματος / Κλιματισμού
ΑΤΜ

ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ / ΚΟΥΖΙΝΕΣ
Βρύσες
Επιφάνειες Πάγκων Κουζίνας
Χειρολαβές Ηλεκτρικών Συσκευών
Πληκτρολόγιο Μηχανήματος Αυτόματης Πώλησης
Κουμπιά Μηχανών Καφέ / Ψύκτες Νερού
Χερούλια Πόρτας
Χειρολαβές Ντουλαπιών
Χειρολαβές Καρεκλών
Επιφάνειες Τραπεζιών
Διακόπτες Ρεύματος

WC / ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ  ( Κόκκινα εργαλεία και πανιά μικροϊνών )
Βρύσες
Κουμπιά-Χειρολαβές Λεκάνης
Συσκευές / Αξεσουάρ WC
Χερούλια Πόρτας
Χειρολαβές Ντουλαπιών
Διακόπτες Ρεύματος

Καλέστε μας